Jste zde

Plán akcí na školní rok 2018/2019

 

 

 

19.9. -  v 17.00 hod třídní schůzka

 

21.9. - logopedická depistáž SPC Březejc

 

1.10. - Hugo a Fugo v Mateřské škole Hodice

 

5.10. - Babička Chrota vypráví - děti se formou pohádky s písničkami seznámí s různými hudebními nástroji,                 sami se do programu aktivně zapojí

 

24.10. - maňáskové divadlo v MŠ Hodice

 

26.11. - čertování v DDM Telč

 

12.12. - v 8.30 hod divadlo Malvína v naší školce

 

prosinec  - mikulášská nadílka v naší školce

                - vánoční setkání v Radkově, tvořivé dílničky

                 - herna v Panském dvoře v Telč

 

13.2. - Solná jeskyně Dačice, od 13.2. do 4.4. každou středu, cena za 1dítě/40Kč.

 

25.2. - Zima v bílém kožíšku - loutková pohádka  o zvířátkách z polárních krajů, o kamarádství a rodině

           s hudebním doprovodem (loutna).

26.2. - Návštěva prvňáčků v ZŠ Masarykova Telč.

 

12.3. -  Tvořivá dílna pro maminky - mozaika.

 

19.3 - Zábavně-vzdělávací program pro děti Policie ČR u nás ve školce.

 

21.3. -  Loutkové představení PEPA ŘEPA, DDM Telč, hrají Dráčata při DDM Telč.

 

27.3. - Hugo a Fugo v MŠ Hodice.

 

4.4. - O pyšné mlynářce, pohádkový festival V Třešti Kašpárkova rolnička.

 

11.4. -  Exkurze na rodinné ovčí farmě ve Velkém Pěčíně - zvířata a jejich mláďata na jaře.

 

17.4.- Projektový den v naší MŠ na téma Zahrada. Projekt je financován z Šablon II.a vznikl ve spolupráci                    pedagogů a Ing. Moniky Semotánové. Během jara chystáme pokračování na téma Les a Voda.                          Chceme dětem zábavnou formou přiblížit přírodu v našem okolí a poskytnout nové znalosti .

          V případě nepříznivého počasí bude projekt odložen na jiný den.

 

23.4. - Drumbeny pro děti předškolního věku, dobrodružná výprava s lektorem Silným stromem (Mgr. Ivanem               Vrbou) v naší školce v 8.30 hod v programu nazvaném Lovci mamutů. Program s drumbeny je zaměřen             na podporu spolupráce ve skupině a zlepšování klima třídy. Více o multifunkční didaktické pomůcce                   Drumben najdete na stránkách www.drumben.cz. 

 

26.4. - Návštěva státního zámku v Telči s prohlídkou přizpůsobenou předškolnímu věku dětí

 

9.5. -  Pohádka O Sněhurce, divadelní vystoupení žáků ze školní družiny při ZŠ Masarykova Telč

 

15.5. -  Projektový den v naší školce, Malá technická universita - stavitelé mostů. Program povede odborný       l          lektor ve spolupráci s pedagogy, děti si.postaví z lega dupla vlastní most, po kterém mohou                                přejít. Program je hrazen z projektu Šablony v MŠ Radkov II.  

 

16.5. - Krejčík Honza, kino Máj v Třešti, výchovně vzdělávacví program pro předškolní děti Jak žebříček o                     šprušle přišel, vstupné 50 Kč/1 dítě 

 

21.5. -  Projektový den v naší MŠ na téma Les, volně navazující projektový den Zahrada (financováno z                        Šablon II. ve spolupráci s Ing. Monikou Semotánovou).

 

29.5. -  Návštěva koňské  farmy v Malém Pěčíně společně s dětmi z MŠ Nevcehle.

 

3.6. - V rámci oslavy Dne dětí navštívíme promítání kina Máj v Třešti (pásmo kreslených pohádek). 

 

4.6. - Fotografování dětí v naší školce, leták k nahlédnutí v MŠ ve vstupní chodbě. 

 

18.6. - Projektový den v naší školce , téma Voda, ve spolupráci s ing. Monikou Semotánovou, financováno

            z Šablon II.                                        

 

25.6. - Zahradní slavnost - rozloučení se školáky, společné setkání s rodiči, tvoření a hry na školní zahradě.

 

Akce budeme průběžně doplňovat. Rodiče budou vždy předem informováni na nástěnce ve školce.

 

 

Theme designed by Donny Carette - Powered by Drupal - copyright © 2019