Jste zde

Plán akcí na školní rok 2022/2023

 

4.10. -  zábavně-vzdělávací program pro děti - Sesrřičky barvičky (v Mateřské škole Hodice), začátek v 9.00, 

            pojedeme vlakem

19.10. - Pohádka O nenasytném Otesánkovi v KD Třešť, divadlo Netratrdlo

25.10. - vánoční fotografování dětí

9.11. - pracovní setkání ve školce s předškoláčky a rodiči  v 16.00 hod, Ze školky do školy

10.11.-  logopedická depistáž SPC Březejc

24.11.- návštěva v prvních třídách ZŠ Masarykova

29.11. - čertování v DDM

30.11. - vánoční tvoření pro rodiče a děti s paní Petrou Šalandovou v 16. 00 hod

4.12. - rozsvícení vánočního stromečku v Radkově v 17.00 hod

5.12. - mikulášská nadílka ve  v naší školce

15.12 - . vánoční nadílka ve školce

19.12. - Zimní pohádka v MŠ Sedlejov

21.12. - vánoční koledy v podání žáků ZUŠ Telč pod vedením Evžena Mašáta v naší školce (10.00 hod)

18.1. - informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v 16.00 hod, ZŠ Masarykova Telč

6.2. - screeningové vyšetření zraku dětí v MŠ

13.2. - zábavně vzdělávací program v MŠ Nevcehle - bubenický koncert Škola rytmu

2.3.  - klaun Fugo v MŠ Hodice, zábavný a vzdělávací program

13.3. - beseda se spisovatelkou Pavlou Teplou v MŠ Sedlejov

15.3. - pohádka Červené klubíčko v MŠ Sedlejov - Knihadýlko

23.3. - pohádka O perníkové chaloupce a neb jenom jako! -  NaKop Tyjátr Jihlava, v KD Třešť

27.3. - Pohádka Velikonoční koláče v MŠ Nevcehle, divadlo Úsměv Ludmily Frištenské

21.4. - Projektový den Létající barvy

9.5. - Jarní focení + společné foto

 

 

 

 

 

 

Theme designed by Donny Carette - Powered by Drupal - copyright © 2023