Jste zde

Školní vzdělávací program

 

 

     ŠVP MŠ Radkov, Cíle vzdělávání

 

1.poznat sebe a svět - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2.osvojení etických a mravních hodnot naší společnosti

3.osamostatnění dítěte a jeho schopnost projevovat se jako osobnost

 

Cíle tohoto vzdělávacího programu vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro mateřské školy. Postupná příprava dítěte na vstup do základní školy je přirozenou a samozřejmou součástí tohoto vzdělávacího programu. Dále vychází ze specifických podmínek mateřské školy - prostředí, lokalita, vybavení a SWOT analýzy.

Specifické cíle: - rozvoj komunikačních schopností a devedností dětí

                          - podpora zdravého životního stylu, zvyšování fyzické zdatnosti dětí

 

Třídní výchovný program

„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“ – celoroční téma TVP.

 

Obsahuje šest integrovaných bloků s názvy:

  1. Staňme se kamarády
  2. Barevné království naší země
  3. Paní zima přichází
  4. Ve zdravém těle zdravý duch
  5. Jaro ťuká na vrátka
  6. Loučíme se s kamarády, těšíme se na prázdniny

 

 ŠVP MŠ Radkov je k nahlédnutí na veřejně přístupném místě v mateřské škole.

Theme designed by Donny Carette - Powered by Drupal - copyright © 2023